Замена на прозори, врати, стакларници и кровови, многу често вклучува и градежни поправки во вашиот дом! Ние ја нудиме и таа услуга.

Многу често предстојат потреби за разлчни кострукции на куќи и згради кои вклучуваат и градежна работа, дрвенарија, работа со гипс и електрични работи. Во нашето долгогодишно искуство ние ги имаме изработувано овие услуги со цел да ги задоволиме вашите побарувања. chanel replica handbags

Дополнителни услуги кои ги вршиме покрај испораката на нашите производи е нивно поставување и подготвување на деловите од куќата или зградата каде што тие треба да бидат поставени, дел од услугите кои ги вршиме се следните: chanel replica sale

Градежни изведби

Со цел да се постави нова конструкција на прозори или врати многу често има потреба од одстранување на цигли и елементите кои се заменуваат и поставување на цигли со цел да се постигне посакуваната големина за производот кој треба да се постави.

Дрвенарија

Во зависност од локацијата на која треба да биде поставен вашиот нов ПВЦ прозор или врата може да се јави и потреба од инервенирање во подна или ѕидна дрвенарија, нашите искусни работници секогаш можат да излезат во пресрет на барањата од клиентот. chanel replica

Електрична инсталација

Нашата компанија исто така располага и со лица кои се соодветно обучени и имаат искуство во пренасочување, вадење и поставување на електрична инсталација. chanel replica handbags

Гипс и молерофарбарски услуги

Со одстранување на постоечките елементи и поставување на новите многу често има потреба и од адаптација на ѕидовите или постоечите конструкции со гипс изведби и молеробарбарски услуги. Работиме со широка палета на ваков тип на призводи и услуги. И на ваше барање секогаш можеме да ви овозможиме пристап до квалитетни производи и нивно беспрекорно изведување во вашиот дом или канцеларија.

 
 
За нас | Производи | Услуги | Галерија | Контакт
© 2010 Роломонт. Сите права задржани.